מילון מושגים באות מ

מילון מושגים באות מ

מדור – הבעל או האב משלם עבור מגורי האישה והילד כחלק מתשלום המזונות שמוטל עליו.

מדור ספציפי צו למדור ספציפי הנו צו אשר בית הדין הרבני נותן לאישה או אלמנה להמשיך ולהתגורר בבית בו התגוררה לפני הקרע בין בני הזוג או לפני התאלמנותה של האישה,  צעד זה נעשה כדי לנסות למנוע את פירוק השיתוף בדירה.

מוצג – צד שנמצא בהליך משפטי מביא מוצג במשפט שזו ראיה כדי להוכיח את טענותיו ואינה עדות בעל פה של עד.

מורדת ישנם לאישה חובות כלפי הבעל לפי ההלכה שהיא צריכה לעמוד בהם ואם היא לא תעמוד בחובות אלה ישנה אפשרות לשלול לה את המזונות.

מזונות אישהמגיע לאישה עד לקבלת הגט מזונות אלא אם כן נשללה ממנה זכות זו ,לצורך חישוב גובה דמי מזונות אישה נלקחת בחשבון ההשתכרות של האישה.

מזונות זמנייםמזונות זמניים אלו הם מזונות שנפסקו על פי בית המשפט או בית הדין עד להחלטה בדבר המזונות הקבועים  וזאת על פניית הזכאים וזאת תוך כדי דיון במעמד שני הצדדים.

מזונות קטינים – נפסקים לילדים דמי מזונות על פי פסק של בית משפט לענייני משפחה.

מחיקה על הסף – לפני שחל דיון משפטי ניתן לבטל את התביעה בשל סיבות שמפורטות בתקנות ,מחיקת התביעה לא מונעת את הגשתה מחדש.

מעוכבת מחמתו להינשא –בעל שמסרב לתת גט לאישה אחרי שחוייב לתת לה על ידי בית דין רבני ניתן לחייב את הבעל על ידי מזונות עונשיים בלי קשר להכנסתה של האישה מטעם מעוכבת מחמתו.

ממזר – על פי ההלכה היהודית אישה נשואה שלה ילד מגבר אחר ,הילד נחשב לממזר והוא לא יכול להנשא לבן זוג יהודי אלא רק לממזרה גרה.

מנהל עיזבון –בית המשפט ממנה אדם שינהל את העיזבון.

מסוגלות הורית– במסגרת בדיקת מסוגלות שנערכת במקרה בו שני ההורים תובעים משמורת, נבדקת היכולת של כל הורה מבחינה פסיכלוגית ואישיותית וכך נקבע ענייני המשמורת והסדרי הראיה.

מעשה בית דיןטענה משפטית שאומרת שבהליך אחר בית המשפט פסר כבר  במחלוקת הנטענת לכן לא ניתן לדון בה שוב.

מעשה ידיה תחת מזונותיה– קייימת לאישה זכות לקבל מזונות לעצמה מהבעל אולם ישנו כלל שאומר ברגע שיש לה הכנסה מעבודה יופחתו מזונותיה. 

מרוץ הסמכויות–לבית משפט לענייני משפחה ולבית דין רבני יש סמכות מקבילה בעניינים מסוימים. לכן ישנו מירוץ לאיזה בית משפט להגיש את התביעה .מי שמגיש ראשון לבית משפט מסוים הוא מנצח במירוץ והסמכות לדון בתביעה תהיה לאותו בית משפט שהגישו אליו ראשון את התביעה בכפוף לסייגים מסויימים.

משמורת קטינים – קביעה בדבר משמורת קטינים הנה קביעה אשר מחליטה היכן יגורו הילדים ומי יהיה ההורה המשמורן שלהם וישנו משקל לטובת הילד.

מדור חלופי- מדור חלופי זהו לא אותו בית שבו התגוררה האישה במהלך נישואיה .במסגרת פירוק שיתוף חלה על האב החובה להשתתף בהוצאות המדור החלופי של ילדיו.

מזונות הכרחיים-ישנו חיוב לאב במזונות בגין צרכים הכרחיים כמו קורת גג ,ביגוד והנעלה ,חינוך ומזון אלו צרכים קיומיים שהאב נושא בהם לבדו בלי קשר למצבו וליכולותיו הכלכליות ובלי קשר למצב הכלכלי של האם.

מזונות ילדים- אדם חייב לזון ולכלכל את ילדיו בתוך זה יש מזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה.

מאיס עליי (עילת גירושין)- בני זוג שצד אחד מואס בצד השני ולכן מסרב לחיות עימו חיי אישות ורוצה להתגרש ממנו ,כדי לבסס עילה זו של מאיס עליי צריך להביא סיבה אמיתית .

מדור שקט ושלו-זוהי עילת תביעה שהאישה מביאה בשמה או בשם ילדיה כדי להרחיק את הבעל מהבית בטענה שיש לה זכות למדור שקט ושלו שאינו מופרע מהתגריות הבעל והטרדותיו ולא כל שכן אלימות פיזית או מילולית מצד הבעל ,בגלל שיש פה פגיעה קניינית קשה בבעל יש להביא ראיות ברמה גבוהה לקיומה של ההפרעה.

מומים (עילת גירושין)-כאשר התגלה כי לאישה מומים כגון מחלת נפש,עקרות ,אפליפסיה וכיוב' אשר לא מאפשרים לקיים עימה יחסי אישותזוהי עילת גירושין אולם הבעל צריך להוכיח שהוא לא ידע על קיומם של מומים אלה טרם הנישואין.

 
מקח טעות- במקרה של מום בן הזוג שלא התגלה לפני הנישואין ,בן הזוג יכול לטעון שלא היה מתחתן לו היה יודע על מום זה לכן הנישואין היו בגדר מקח מקח טעות שאם בן הזוג לא היה מסתיר זאת הוא לא היה מתחתן מלכתחילה.

מוניטין- ניתן להגדיר מוניטין כך שהוא יכול להיות אישי או עסקי והוא נחשב לנכס בלתי מוחשי ,לכן ניתן לבדוק על ידי מינוי מומחה מטעם בית המשפט מה חלקה של האישה במוניטין שצבר הבעל למרות שהיא אינה פעילה בעסק ,בית המשפט ימנה מומחה שיבדוק מה השווי של המוניטין ולכמה פיצוי זכאית האישה.

מזונות בדין העברימבחינה הלכתית קמה חובה על האב לדאוג לצרכים ההכרחיים של ילדיו ובנוסף יש לו חובות מכוח דיני הצדקה בהתאם ליחס ההכנסות הפנויות של בת הזוג למילוי צרכיה שלה ושל ילדיהם.

מזונות מדין צדקהמזונות שאינם מהווים צורך קיומי בסיסי שאי אפשר בלעדו ואינו נכלל בצרכים הכרחיים .בצרכים אלו נושאים האב והאם במשותף כל אחד לפי יכולתו הכלכלית כמובן שבאופן יחסי לפי המשכורת של כל אחד מבני הזוג ,צרכים אלה מתבטאים בחוגים ,שיעורי עזר ,מעון יום,בילויים וכיו"ב.

מזונות מעוכבת-כאשר הבעל מסרב לתת גט קיימת סנקציה המחייבת את הבעל לתת לאשתו מזונות שנחוצים לה לקיומה ,זהו עונש מעין קנס שניתן על ידי בית הדין הרבני שחייב את הבעל לתת גט.
 
משטרה-משטרת ישראל בשנים האחרונות שמה דגש רב על סכסוכים משפחתיים כיוון שקיימים הרבה תלונות על אלימות מצד נשים כלפי הגברים חלקם אמיתיות וחלקם רק כדי לגייס את רשויות החוק שיהיה ניתן לזרז את הליכי הגירושין.

משמורת משותפת- הסדר של משמורת משותפת הנו הסדר שבו שני ההורים חולקים ביניהם את השבוע בגידול הילדים, זהו מודל שיוויוני והחלוקה בין ההורים של נטל הטיפול השוטף והיומיומי בילדים היא שווה.   

מתנות-במהלך הנישואין- בן זוג שמקבל מתנה, לא חייב להתחלק בשעת גירושין עם בן זוגו אולם מתנות שנתקבלו ונטמעו בתוך הרכוש של בני הזוג יחולקו בינהם.
יעוץ ראשוני חינם
מלא את הפרטים הבאים וניצור עימך קשר בהקדם:
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
פירוט:

מילון מושגים באות ה

מחפשים מידע על ה ? רוצים לדעת יותר על ה ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו מידע מקיף על הנושא ועל הנושאים הקשורים לו !
קרא עוד

מילון מושגים באות ק

מחפשים מידע על ק ? רוצים לדעת יותר על ק ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו מידע מקיף על הנושא ועל הנושאים הקשורים לו !
קרא עוד

מילון מושגים באות ו

מחפשים מידע על ו ? רוצים לדעת יותר על ו ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו מידע מקיף על הנושא ועל הנושאים הקשורים לו !
קרא עוד