כתובה

כתובה

כתובה הנה מסמך משפטי אשר לו תוקף מחייב. למסמך זה, הקרוי כתובה וניתן בד"כ לאישה במעמד החופה, יש מטרה לפיה, זכויותיה של האישה יהיו מוגנות. כמו כן, מטרה נוספת של המסמך הקרוי כתובה הנה שהבעל לא יגרש את אשתו בקלות דעת, שהרי אם יעשה כן יהא עליו לשלם לה את הסכום עליו התחייב במסמך הקרוי כתובה. מאחר והמסמך הקרוי כתובה הנו יציר כפיו של הדין העברי, תביעות בענייני כתובה יוגשו ויידונו בבתי הדין הרבניים.

במידה והסכום עליו התחייב הבעל במסמך הקרוי כתובה, הנו סכום לא ריאלי, הן כשהוא גבוה והן כשהוא נמוך, יוכל בית הדין הרבני, לפסוק כי הסכום יהיה נמוך ממה שכתוב במסמך הקרוי כתובה או לחילופין גבוה ממה שכתוב במסמך הקרוי כתובה. משכך, בבואכם לחתום על מסמך הקרוי כתובה, יהיו כמה נושאים אשר תצטרכו לתת את הדעת עליהם, כגון : גובה הסכום שירשם במסמך הקרוי כתובה, אופן הקראת המסמך הקרוי כתובה, עיצובו האסתטי של המסמך הקרוי כתובה וכד'.

כאמור, כתובה היא שטר חוב כלכלי שהבעל חותם עליה בזמן הנישואין על מנת להבטיח את מצבה הכלכלי של האישה במקרה שהוא יתגרש ממנה או במקרה שהיא תתאלמן ממנו. כתובה כוללת בתוכה גם את חובותיו הנוספים של הבעל כלפי אשתו כגון, החובה לכבדה, החובה לדאוג לכל מחסורה, החובה למזונותיה, החובה לנהל עימה מערכת יחסי אישות וכד'.

כתובה כוללת בתוכה שלושה סכומים שונים : הסכום הראשון קרוי עיקר כתובה, הסכום השני הינו הנדוניה והסכום השלישי קרוי תוספת כתובה. כשלמעשה, עיקר כתובה שווה לערך של מאתיים זוז בזמן הנישואין הראשוניים ומאה זוז בזמן הנישואין השניים. הנדוניה הנה למעשה, הבגדים, הכספים והכלים שהאישה הביאה אתה לנישואין והתוספת כתובה הנה הסכום שהבעל מוסיף על מנת להעיד על רמת המחויבות שלו כלפי אשתו.

במידה והבעל מבקש לגרש את אשתו בעוד אין באמתחתו עילות מוכרות בדין לגירושין, לאישה תקום הזכות לתבוע את שהובטח לה על ידי הבעל, במסמך הקרוי כתובה. מכל אלו, אנו למדים כי, כתובה היא חוזה חד צדדי, אשר לפיו הבעל מתחייב לדאוג לכל מחסורה של אשתו.

עריכה של שטר כתובה וחתימה על שטר כתובה, הנן חלק בלתי נפרד מהתקיימות טקס הנישואין, שכן, ללא כתובה, לא ניתן יהיה להינשא כדת וכדין היות ולא ניתן לקיים מערכת נישואין על פי הדין העברי, ללא כתובה.

יעוץ ראשוני חינם
מלא את הפרטים הבאים וניצור עימך קשר בהקדם:
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
פירוט:

עילות למתן או שלילת כתובה

מחפשים מידע על עילות למתן או שלילת כתובה ? רוצים לדעת יותר על עילות למתן או שלילת כתובה ? היכנסו עכשיו למאמר זה וקבלו מידע מקיף על הנושא ועל הנושאים הקשורים לו !
קרא עוד